Direct naar content

Oosterwold

Landschap van initiatieven

Let op: Voor de verkoop van kavels in Oosterwold kunt u NIET terecht bij de Kavelwinkel. Raadpleeg de website Maak Oosterwold.

Over Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat doen de Oosterwolders zelf, alleen of met anderen. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend.Ze bouwen niet alleen zelf hun huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook zelf over de wegen en openbare ruimte.

Daar is alle ruimte voor, want op de meeste kavels in Oosterwold is plek voor maximaal 12,5% bebouwing en minimaal 50% stadslandbouw, 7% publiek groen en 2% water. Hoe Oosterwold er precies uit komt te zien bepalen de Oosterwolders zelf. Ze kiezen zelf hun plek en de grootte van de kavel. Hierdoor betekent initiatief nemen in Oosterwold veel meer dan het bouwen van een huis en het inrichten van de kavel; het is de ultieme vorm van doe-het-zelfgebiedsontwikkeling.

Vogelvlucht boven Oosterwold
Vogelvlucht boven Oosterwold

Voor de verkoop van kavels in Oosterwold kunt u NIET terecht bij de Kavelwinkel. Raadpleeg de website Maak Oosterwold.

Actualiteit in Oosterwold

Sinds 2016 zijn ruim 1.600 initiatieven buiten aan de slag met de realisatie van hun project in dit groene, agrarische landschap. Inmiddels wonen er 3.500 Oosterwolders, waarmee al ruim 1.350 huishoudens thuis zijn in Oosterwold.

Oosterwold in de toekomst

Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet nu nog niemand. Iedereen mag op elke plek een kavel uitzoeken en er zijn geen beperkingen aan de kavelgrootte. Met een heldere set regels en een stappenplan kunnen ze vervolgens aan de slag met het verwezenlijken van hun ideale woonomgeving. Uniek in Nederland en ver daarbuiten.

Oosterwold is nu een agrarisch landschap. Tweederde van het gebied blijft groen, maar zal van karakter veranderen. Er gaan weides, akkers, plantages, bossen en tuinen ontstaan. Ook zal het gebied meer verbonden worden met de stad. Oosterwold reserveert veel ruimte voor stadslandbouw, waarbij combinaties met andere functies mogelijk zijn, op het gebied van horeca, recreatie, zorg en/of educatie.

Vlucht boven Oosterwold in 2016

Kavels en prijzen in Oosterwold

De grondprijs in Oosterwold is goedkoper dan elders in Almere omdat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de planvorming en uitvoering, de aanleg van waterberging, aanleg van wegen, aansluiting op nutsvoorzieningen en openbaar groen. Ook zijn onderzoeken nodig voor de vergunningaanvraag. Daarnaast moeten de initiatiefnemers 7 vierkante meter onbebouwd laten voor iedere vierkante meter die wordt bebouwd aan bruto vloeroppervlak (BVO). In de praktijk betekent dit dat je voor een huis van 125 vierkante meter BVO 1.000 vierkante meter kavel nodig hebt.

Interesse in Oosterwold?

Het vernieuwende aanbod dat Oosterwold mensen biedt, voorziet in een zeer gewilde vorm van gebiedsontwikkeling. Het beschikbare deel van de eerste fase (het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27) heeft genoeg initiatiefnemers aangetrokken om dit deel te vullen. Voor degenen die nu zijn uitgeloot is het wachten op fase 1B eind 2023.

Wil je contact met het gebiedsteam Oosterwold? Bekijk de pagina Contactgegevens op Maak Oosterwold.

Heb je vragen?
Neem contact met ons op!