Direct naar content

De koopovereenkomst

Zodra je bouwplan akkoord is bevonden bij de SRV-toets (deze is dan positief) kan je de koopovereenkomst voor de kavel tekenen. Deze procesomschrijving is doorgaans de route die zelfbouwers doorlopen, maar als het in de planning kan (en het beter uitkomt) kan je er ook voor kiezen om de koopovereenkomst te tekenen nadat je de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit hebt aangevraagd of deze reeds verleend hebt gekregen. Zolang je maar binnen de gestelde termijnen blijft.

Dit hoofdstuk zal alle stappen omschrijven die je neemt als je reservering omgezet wordt naar koop:

De koopovereenkomst ondertekenen

Het tekenen van de koopovereenkomst dien je binnen 12 maanden na de start van je reservering te doen. Je dient uiterlijk 4 weken vóór afloop van de reserveringstermijn online een verzoek in voor het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Je kunt je kavel kopen als aan één belangrijke voorwaarde is voldaan:

 1. de SRV-toets is positief

Als het in de planning kan (en het beter uitkomt) kan je er ook voor kiezen om de koopovereenkomst te tekenen nadat de SRV-toets positief is en je de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit hebt aangevraagd of deze reeds verleend hebt gekregen. Het is daarbij wel belangrijk dat het ondertekenen van de koopovereenkomst nog wel binnen 12 maanden na de start van de reservering gebeurd.

Houd er rekening mee dat er minimaal 2 weken nodig is om de koopovereenkomst op te stellen.

Je krijgt eerst een concept van jouw koopovereenkomst toegestuurd per mail. Neem het concept goed door en neem zo tijdig mogelijk contact op bij onjuistheden. Zodra je de definitieve koopovereenkomst hebt getekend, ben je nog geen eigenaar van de grond. Dit gebeurt pas bij de overdracht van de kavel bij de notaris.

Let op: In het geval je de koopovereenkomst niet ondertekent voordat de termijn van de reservering afloopt, zoals overeengekomen in de reserveringsovereenkomst, is de gemeente Almere vrij om de kavel opnieuw te koop aan te bieden. Zorg er dus voor dat je tijdig een verzoek indient voor het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Aanbetaling koopsom

Een maand nadat je de koopovereenkomst hebt getekend zal je een aanbetaling van 10% van de kavelprijs moeten voldoen. Deze aanbetaling is onderdeel van de kavelprijs ten tijde van de eigendomsoverdracht van de kavel bij de notaris.

Je kan deze (aan)betaling op 3 manieren voldoen:

 1. Uit eigen middelen;
  • Je kan de aanbetaling voldoen uit eigen middelen. In het geval er een hypotheekverstrekker in het spel is kan bij je hypotheekverstrekker navragen of je de aanbetaling terug kan krijgen uit je hypotheek. Dit gezien de aanbetaling onderdeel is van de uiteindelijke koopprijs van de kavel.
 2. Een bankgarantie laten stellen;
  • Een bankgarantie is een schriftelijke verklaring/garantie van een bank dat ze garant staan voor de 10% die je verschuldigd bent als koper van de kavel aan de gemeente Almere. De bankgarantie wordt gesteld bij de notaris van jouw keuze.
 3. Bij de eigendomsoverdracht van de kavel (binnen één maand na het ondertekenen van de koopovereenkomst):
  • Aangezien de aanbetaling een onderdeel is van de totale koopprijs van de kavel, zou je ook de totale kavelprijs binnen één maand na ondertekening van de koopovereenkomst kunnen voldoen ten tijde van de eigendomsoverdracht bij de notaris.

Aanvraag hypotheek(offerte)

Voor de aanvraag van de bindende hypotheekofferte zijn een aantal documenten benodigd. De voorwaarden hiervoor verschillen per hypotheekverstrekker. Het is aan te raden om tijdig te informeren welke documenten er in jouw geval nodig zijn, zodat je deze kan gaan verzamelen. Hieronder zie je een opsomming van mogelijke documenten die je nodig zal hebben.

 • Ondertekende koopovereenkomst voor de kavel;
 • Koop-/aanneemovereenkomst voor de te bouwen woning;
 • Vergunning omgevingsplanactiviteit (eventueel onherroepelijk);
 • Taxatierapport;
 • Afbouw garantieverklaring of insolventieverzekering (bij zelfbouw door 1 aannemer).

Voor de overdracht

Voordat de overdracht plaatsvindt is het verstandig om een aantal zaken te regelen, zodat na de overdracht vlot kan worden gestart met de bouw werkzaamheden.

 • Bouwmelding (uiterlijk vier weken voor de start bouw);
 • Staat van de kavel;
 • Aanvragen van (tijdelijke) Nutsvoorzieningen;
 • Afspraak maken voor het uitzetten van de hoekpunten van de kavel (op een datum ná de overdracht).

Het notarieel transport

Je bent nu klaar voor het notarieel transport. Wat moet je precies doen en wat moet er geregeld worden?