Direct naar content

De koopovereenkomst

Zodra je de omgevingsvergunning hebt ingediend (uiteraard nadat je de SRV-toets goedgekeurd hebt gekregen), kan je de koopovereenkomst voor de kavel tekenen. Deze procesomschrijving is doorgaans de route die zelfbouwers doorlopen, maar als het in de planning kan (en het beter uitkomt) kan je er ook voor kiezen om de koopovereenkomst te tekenen nadat je de omgevingsvergunning verleend hebt gekregen.

Dit hoofdstuk zal alle stappen omschrijven die je neemt als je reservering omgezet wordt in een koop:

De koopovereenkomst ondertekenen

Het tekenen van de koopovereenkomst dien je binnen 12 maanden na de start van je reserveringsovereenkomst te doen. Je maakt uiterlijk 4 weken vóór afloop van de reserveringstermijn zelf online een afspraak voor het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Je kunt je kavel kopen als aan 2 belangrijke voorwaarden is voldaan:

 1. de SRV-toets is goedgekeurd
 2. de omgevingsvergunning is ingediend.

Houd er rekening mee dat er zo’n 2 weken nodig is om de overeenkomst op te stellen.
Je krijgt jouw koopovereenkomst enkele dagen van tevoren toegestuurd per mail. Neem hem dan alvast goed door en neem zo tijdig mogelijk contact op bij onjuistheden. Zodra je de koopovereenkomst hebt getekend, ben je nog geen eigenaar van de grond. Dit gebeurt pas bij de overdracht van de kavel bij de notaris.

Let op: In het geval je de koopovereenkomst niet tekent voordat het termijn van de reserveringsovereenkomst afloopt, is de gemeente Almere vrij om de kavel aan iemand anders aan te bieden. Zorg er dus voor dat je tijdig een afspraak maakt voor het tekenen van de koopovereenkomst.

Aanbetaling koopsom

Een maand nadat je de koopovereenkomst hebt getekend zal je een aanbetaling van 10% van de kavelprijs moeten voldoen. Deze aanbetaling is onderdeel van de kavelprijs indien je overgaat tot overdracht van de kavel.

Je kan deze (aan)betaling op 3 manieren voldoen:

 1. Uit eigen middelen;
  • Je kan de aanbetaling voldoen uit eigen middelen. Je kan eventueel bij je hypotheek-verstrekker navragen of je deze aanbetaling uiteindelijk terug kan krijgen uit je hypotheek. Omdat de aanbetaling onderdeel is van de uiteindelijke koopprijs van de kavel, zijn er genoeg banken/hypotheekverstrekkers waarbij je na de overdracht (vaak verlijd tegelijkertijd de hypotheekakte), dit bedrag terug kan vragen.
 2. Een bankgarantie laten stellen;
  • Een bankgarantie is een schriftelijke verklaring/garantie van de betreffende bank/partij dat ze garant staan voor de 10% die je verschuldigd bent als koper van de kavel aan de gemeente Almere. De bankgarantie wordt gesteld bij de notaris van jouw keuze.
  • Aangezien de aanbetaling een onderdeel is van de totale koopprijs van de kavel, zou je ook de kavel in eigendom kunnen overdragen om de aanbetaling te voldoen. Je voldoet dan namelijk de totale kavelprijs waar de aanbetaling een onderdeel van is. Uiteraard dien je de overdracht dan wel binnen de betalingstermijn (1 maand vanaf ondertekening) te doen.
 3. Middels de overdracht van de kavel (binnen 1 maand na het ondertekenen van de koopovereenkomst)
  • Aangezien de aanbetaling een onderdeel is van de totale koopprijs van de kavel, zou je ook de kavel in eigendom kunnen overdragen om de aanbetaling te voldoen. Je voldoet dan namelijk de totale kavelprijs waar de aanbetaling een onderdeel van is. Uiteraard dien je de overdracht dan wel binnen de betalingstermijn (1 maand vanaf ondertekening) te doen.

Aanvraag hypotheek(offerte)

Voor het aanvragen van een hypotheekofferte zijn een aantal documenten benodigd, de voorwaarden hiervoor verschillen per hypotheekverstrekker. Het is aan te raden om tijdig te informeren welke documenten er in jouw geval nodig zijn, zodat je deze kan gaan verzamelen. Hieronder zie je een opsomming van mogelijke documenten die je nodig zal hebben, het gaat om stukken ten aanzien van je kavel en te bouwen huis en je persoonlijke gegevens.

 • Ondertekende koopovereenkomst voor de kavel;
 • Koop-/aanneemovereenkomst voor de te bouwen woning;
 • Omgevingsvergunning (eventueel onherroepelijk);
 • Taxatierapport;
 • Afbouw garantieverklaring of insolventieverzekering (bij zelfbouw door 1 aannemer).

Omgevingsvergunning

Je ontvangt van VTH een bericht dat je omgevingsvergunning is verleend. Bij dit schrijven zitten een aantal bijlages. Je ontvangt onder andere het ‘start werkzaamheden formulier’. Neem deze goed door en bewaar ze.
De omgevingsvergunning treed in werking een dag na de verlening. Dat betekent dat je een dag na het verleend krijgen van de vergunning kan starten met bouwen. Je leest meer over het ontvangen van je omgevingsvergunning in het document “Omgevingsvergunning ontvangen”.

Voor de overdracht

Voordat de overdracht plaatsvindt is het verstandig om een aantal zaken te regelen, zodat na de overdracht vlot kan worden gestart met de bouw werkzaamheden.

 • Staat van de kavel
 • Uitzetten hoekpunten kavel
 • Aanvragen van (tijdelijke) Nutsvoorzieningen

Het notarieel transport

Je bent nu klaar voor het notarieel transport. Wat moet je precies doen en wat moet er geregeld worden?