Direct naar content

Wat kost zelfbouw?

Een eigen huis bouwen, wat kost dat nu eigenlijk?

Het bouwen van je huis is maatwerk, daarom is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Ieder huis bij zelfbouw is namelijk uniek! Het is in elk geval belangrijk dat je weet wat je kunt lenen als je zelf gaat bouwen. Maak daarom altijd eerst een afspraak met een financieel adviseur of hypotheekadviseur.

De Kavelwinkel hanteert doorgaans de stelregel dat 1/3 van de totale kosten voor de grond/kavel is. 2/3 van de totale kosten is voor de overige kosten.
Let op: dit is een stelregel en is afhankelijk van veel factoren en kan hierdoor in elke situatie anders zijn.

Een overzicht van de kosten voor zelfbouw

Welke kostenposten zijn er als je zelf een huis gaat bouwen? Over het algemeen wordt er bij zelfbouw gesproken over ‘stichtingskosten’. Daaronder vallen grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten.

 1. Grondkosten

  Oftewel de kavelkosten. Het bedrag dat je betaalt voor de bouwrijpe kavel. De kavelprijzen vind je terug op de online Kavelkaart.

 2. Bouwkosten

  Dit zijn alle kosten die je betaalt aan de bouwkundige aannemer(s) voor de daadwerkelijke uitvoering van het huis; m2 x richtprijs per m2 = een grove inschatting.

 3. Bijkomende kosten

  Bijkomende kosten; bijvoorbeeld de advieskosten van een bouwbegeleider, architect en constructeur, aansluitkosten voor nutsvoorzieningen en legeskosten aan de gemeente. Maar denk ook aan renteverliezen, kosten voor financiering en notariële kosten.

  – Ontwerp en advies; ongeveer 10 tot 15% van de bouwkosten
  – Financieringskosten; ongeveer 7 tot 9% van de bouwkosten
  – Leges en heffingen; afhankelijk van woningtype en volume, ongeveer 3 tot 4% van de bouwkosten
  – Onvoorzien; ongeveer 4% van de bouwkosten (naar eigen inzicht hoger of lager te stellen)

 4. Overige kosten

  Naast de stichtingskosten moet je ook rekening houden met overige kosten, bijvoorbeeld voor de inrichting van het huis en de tuin en de verhuizing zelf.

Bij zelfbouw wordt vaak gerekend met een stichtingskostenprijs per m2 van de totale oppervlakte van de woning. Let op, het gaat om een indicatie! De prijs wordt grotendeels bepaald door de keuzes die je maakt. De afmeting, gewenste kwaliteit en afwerkingsniveau, materiaalkeuze, bouwmethode, uit de fabriek of uniek ontwerp, onder architectuur of niet, vrijstaand of in de rij, bungalow of herenhuis, het aantal verdiepingen, extra voorzieningen etc. Al deze aspecten bepalen de uiteindelijke prijs van de woning. Jouw keuzes bepalen de kosten, maar andersom beïnvloeden de kosten op hun beurt ook jouw keuzes.

Ook zijn bijvoorbeeld bij een kleine (compacte) of hoge woning de stichtingskosten per m2 relatief hoger dan bij een gelijkvloerse bungalow met een groot vloeroppervlak. De dure elementen van een woning zijn de gevel, de badkamer, keuken en andere voorzieningen en/ of aansluitingen. Bij een kleine woning maken deze onderdelen verhoudingsgewijs een groter deel uit van de totale kosten.

Tuin met op de achtergrond woningbouw

Daarnaast kunnen gebiedskenmerken een rol spelen. In Almere is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te bouwen zonder paalfundering. De kosten zijn sterk afhankelijk van de diepte van de zandlaag waarop moet worden geheid. Dit kan zeer uiteenlopen binnen hetzelfde gebied.

Bereken wat een zelfbouwwoning kost

Om een goed overzicht van de totale kosten van een zelfbouwwoning te maken, vul je de budgetplanner in.

Download de budgetplanner op de downloadspagina.

Programma van eisen

Voor het ontwerp van de woning is het belangrijk dat je weet hoe je wilt wonen. Een programma van eisen stel je op voor de binnenkant én de buitenkant van de woning.