Direct naar content

SRV-toets en Omgevingsvergunning

Check op het ontwerp

De mogelijkheden en bouwregels van elke kavel zijn vastgelegd in het ‘kavelpaspoort’. Het kavelpaspoort heeft een juridische status en is onmisbaar als je zelf een huis wilt gaan bouwen. De gemeente controleert het ontwerp in een SRV-toets.

SRV-toets

Heb je de reserveringsvergoeding voldaan, dan kan je je ontwerp gaan indienen voor de Stedelijke Randvoorwaarden toets (SRV-toets). Indienen gebeurt digitaal via het aanvraagformulier SRV-toets. Je vindt het formulier op de Downloadspagina. Aan deze toets zijn geen kosten verbonden.

Logischerwijs heb je voor het indienen van je ontwerp voor de SRV-toets wel een definitief ontwerp (DO) nodig. Dit is een uitwerking van het voorlopig ontwerp. Overeengekomen wijzigingen naar aanleiding van het voorlopig ontwerp zijn door de architect, bouwkundig adviseur of (catalogus)bouwer verwerkt. Het ontwerp voor je huis wordt steeds verder verfijnd en worden definitief.

Het definitieve ontwerp bevat tekeningen op schaal met exacte maatvoeringen en een uitgesplitste raming van de (bouw)kosten. Uiteraard moeten de kosten in overeenstemming worden gebracht met je budget. Dit is in principe ook het laatste moment waarop je wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat het direct extra kosten met zich meebrengt.

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) bekijkt je ontwerp en beoordeelt of het voldoet aan alle regels die gesteld zijn vanuit het kavelpaspoort. Ook eventuele regels van het Beeldkwaliteitsplan worden meegenomen in dit moment.

Zelfbouwwoning ontwerpen

Omgevingsvergunning

Een goedgekeurde SRV-toets is een voorwaarde om de omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Je kan na goedkeuring van de SRV-toets, direct alle benodigde stukken in gaan dienen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Voordat je alle stukken voor de omgevingsvergunning in kan dienen zal, op basis van het definitief ontwerp, het bestek worden opgemaakt. Het ontwerp wordt vertaald naar de technische uitvoering en de hoeveelheden benodigde materialen. Het bestek is in feite een uitgebreide werkomschrijving, in tekst, tekeningen en berekeningen. De berekeningen worden vaak door derden uitgevoerd en aangeleverd aan de architect/(catalogus)bouwer.

Belangrijk: Dien hetzelfde ontwerp in voor je omgevingsvergunning als voor de SRV-toets.

Het plan voor de omgevingsvergunning dient gelijk te zijn aan dat van de positieve SRV-toets. Wijkt je ingediende ontwerp (bouwplan) t.b.v. de omgevingsvergunning af van het plan waar je een positieve SRV-toets voor hebt ontvangen? In dat geval moet je het nieuwe bouwplan opnieuw laten toetsen en indienen voor de SRV-toets. Doe je dit niet dan draagt de gemeente de grond niet over. Onderschat de risico’s niet, als de SRV-toets negatief is zal ook de omgevingsvergunning opnieuw moeten worden ingediend.

Met andere woorden: volg de juiste stappen in de juiste volgorde om extra voorbereidingstijd te voorkomen.

Tekenen koopovereenkomst

Zodra je de omgevingsvergunning hebt ingediend en de SRV-toets goedgekeurd is, kan je de koopovereenkomst voor de kavel tekenen.