Direct naar content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kavelwinkel Almere

De gemeente Almere verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van haar inwoners. Dit doen wij op een zorgvuldige manier. Het is afhankelijk van de soort verwerking welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is om jouw gegevens te koppelen aan de door jou gewenste kavel. Het communiceren en corresponderen daarover en het gebruik van de gegevens vóór, tijdens en na afloop van het aankoopproces.

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (dit is één van de grondslagen van de AVG).

Categorieën persoonsgegevens

De gemeente Almere gebruikt de volgende categorieën persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot:

  • BSN;
  • Achternaam en voornaam;
  • Geboortedatum;
  • Woonadres;
  • E-mailadres.
  • Telefoonnummers.

Ontvangers

De gemeente Almere deelt in het kader van het aankoopproces van de kavel persoonsgegevens met:

  • Relevante afdelingen binnen de gemeente Almere die betrokken zijn bij het aankoopproces;
  • De door jou gewenste notaris die betrokken is bij de afwikkeling.

Doorgifte

Van doorgifte aan derde partijen buiten de EER is geen sprake.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen

De gemeente Almere bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het aankoopproces van de gewenst kavel, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens die zijn verzameld voor dit proces na 5 jaar worden verwijderd.

Vragen?

Meer informatie over de bescherming van jouw persoonsgegevens en de rechten die je hebt, kunt je vinden in onze algemene privacyverklaring. Heb je naar aanleiding daarvan nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de zelfbouwadviseurs van de Kavelwinkel of via het algemene e-mailadres van de gemeente Almere via info@almere.nl