Direct naar content

Zelfbouwwoning ontwerpen

Voorlopig ontwerp

Je gaat met de adviseur(s) van je keuze (architect, catalogusbouwer of bouwkundige) een voorlopig ontwerp (VO) maken. Hiermee begint het bouwproces pas echt.
Bij een voorlopig ontwerp (VO) wordt het programma van eisen omgezet in een ontwerp. Of wordt een verfijningsslag gemaakt van het schetsontwerp.

Bij het vertalen van het PvE naar een voorlopig ontwerp komen vaak nog diverse vragen naar voren die onderzocht moeten worden. Een voorlopig ontwerp bestaat uit tekeningen op schaal (situatietekening, plattegronden, doorsneden en gevels van het huis). Het is vaak mogelijk om visueel ondersteuning uit te werken met een 3D-impressie of een maquette.

Ook hoort bij het voorlopig ontwerp een lijst met gebruikte kleuren, materialen en een globale (bouw)kostenraming. Er zijn een aantal (soms gebiedsspecifieke) voorwaarden waar je bij het maken van het voorlopig ontwerp al rekening mee moet houden.

Kavelpaspoort

In het kavelpaspoort lees je alle regels met betrekking tot het ontwerp en de bebouwing van de kavel. Zo weet je wat je op de kavel wel en niet mag bouwen.

Wat is de afmeting van de kavel en het bouwvlak? Wat is de maximaal toegestane bouwhoogte en eventuele bouwgrootte? Biedt de kavel voldoende ruimte om het huis dat je voor ogen hebt te kunnen bouwen? Worden eisen gesteld aan kleur- of materiaalgebruik?

Het kavelpaspoortBij veel kavels wordt gesproken over een minimaal of maximaal Bruto VloerOppervlak (BVO). De minimale of maximale BVO gaat over de volledige bebouwing. Dat betekent dat een toegankelijke zolder, kelder, uitbouw en alle andere zaken die tot het hoofdgebouw behoren, binnen de BVO worden gerekend. Een beperkte berging/schuur op je achtererf wordt hier niet onder geschaard en een (gangbare) garage in de meeste gevallen ook niet.

SRV-toets en omgevingsplanactiviteit

Je hebt de afgelopen periode goed gebruikt om alles uit te zoeken. Je weet wat je budget is en wat je eisen en wensen zijn. Kortom; je gaat zelfbouwen!