Direct naar content

Nieuw stappenplan zelfbouw

Nieuw stappenplan i.v.m. omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Met het invoeren van de twee wetten gaat het een en ander veranderen, met name bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Hierdoor is ook het stappenplan voor zelfbouw veranderd. Er is een zo overzichtelijk mogelijk stappenplan opgesteld, welke een goed overzicht biedt van de te nemen zelfbouwstappen.

Je vindt het nieuwe stappenplan op onze downloadspagina of via deze link: Het nieuwe stappenplan.